Klaswerking/differentiëren

Klaswerking/differentiëren

Als leerlingen moeilijk gedrag stellen heeft dat vaak ook linken met onze klaswerking. Leerlingen voelen zich niet aangesproken door de manier waarop er les gegeven wordt, er is te weinig structuur en houvast, er zijn te veel prikkels, de inhouden liggen niet op het...
Speelplaatswerking

Speelplaatswerking

We merken dat vaak de speelplaats een oorsprong is van moeilijk gedrag. Niet alle kinderen hebben een speelplaats nodig om te kunnen ontspannen tussen de lessen door. Hun bakje geraakt eerder voller dan leger binnen zo’n korte tijd. De oorsprong is vaak...
Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie

Hoe communiceer je met kinderen? Hoe communiceer je met ouders? Hoe communiceer je met collega’s? Geweldloze communicatie kan je helpen om op een gelijkwaardige manier, niet beschuldigend te kunnen blijven communiceren. Dit ook als er moeilijk gedrag wordt...
UDL

UDL

Welke visie dragen wij als team over ‘gedrag’? Als we niet weten waar we als school voor staan voelen we ons ook niet gedragen door elkaar en wordt het moeilijk om echt een systeem op te bouwen waar je kan op terugvallen als er echt zeer moeilijk gedrag wordt gesteld...
Ouderpartnerschappen

Ouderpartnerschappen

Als we rond gedrag willen werken moeten we ook nadenken over hoe we met ouders omgaan. Dit niet als leerkracht maar als school. Het gaat zowel over de informele contacten als de officiële momenten. Wanneer nemen we contact op met ouders? Is dat enkel als het moeilijk...