Als leerlingen moeilijk gedrag stellen heeft dat vaak ook linken met onze klaswerking. Leerlingen voelen zich niet aangesproken door de manier waarop er les gegeven wordt, er is te weinig structuur en houvast, er zijn te veel prikkels, de inhouden liggen niet op het niveau dat zij nodig hebben.

Wij als leerkracht zoeken dan vaak naar uitzonderlijke maatregelen terwijl we ook kunnen zoeken naar een algemene aanpak binnen onze brede basiszorg die werkt voor alle leerlingen. Er zullen altijd uitzonderingen blijven en altijd aanpassingen nodig zijn maar de hoeveelheid kunnen we wel flink terugschroeven.

Dit is de UDL-gedachte die we in de praktijk moeten kunnen zetten willen wij, leerkrachten, onze handen soms ook wat meer vrij hebben.

https://www.schoolmakers.be/13-tips-om-je-klas-in-te-richten-voor-een-betere-differentiatie/

https://www.klasse.be/reeks/differentieren/

https://www.schoolmakers.be/differentieren-moet-echt/

https://nl.pinterest.com/ankennes/udl/