Als we rond gedrag willen werken moeten we ook nadenken over hoe we met ouders omgaan. Dit niet als leerkracht maar als school.

Het gaat zowel over de informele contacten als de officiële momenten.

  • Wanneer nemen we contact op met ouders?
  • Is dat enkel als het moeilijk gaat of gaat het ook over kleine positieve contacten?
  • Zijn de officiële momenten voldoende laagdrempelig?
  • Is er enkel informatieoverdracht van school naar ouder of ook omgekeerd?
  • Zijn er ook belevingsmomenten?
  • Zijn we er ons voldoende van bewust dat ook het contact met de ouders invloed heeft op hoe de leerling in de klas zit?

Onderstaande linken kunnen inspiratie geven hoe ermee om te gaan: