We merken dat vaak de speelplaats een oorsprong is van moeilijk gedrag. Niet alle kinderen hebben een speelplaats nodig om te kunnen ontspannen tussen de lessen door. Hun bakje geraakt eerder voller dan leger binnen zo’n korte tijd. De oorsprong is vaak overprikkeling, ongestructureerdheid en verveling. Tijd om daar verandering in te brengen.

Het is belangrijk op zoek te gaan naar manieren om structuur te brengen binnen je speelplaatswerking.

Zo kan je ervoor zorgen dat de leerkrachten die toezicht doen verschillende hesjes dragen. Elke kleur heeft zijn functie. Zo heb je leerkrachten die een groen hesje dragen, zij zijn verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten. Er zijn leerkrachten die een geel hesje dragen, zij gaan kinderen verzorgen als ze zich pijn hebben gedaan. Diegenen met een blauw hesje geven tips als je niet weet wat te doen. Dat geeft duidelijkheid naar de kinderen maar ook naar de leerkrachten.

Je kan ook nagaan wat het aanbod is en hoeveel kinderen kunnen beroep doen op het aanbod dat er is. Is er voldoende variatie in aanbod op de speelplaats? Wat betekent ‘een pauze’ voor onze leerlingen en hoe kunnen we daar op inzetten? Niet iedereen is gebaat bij overprikkeling om te kunnen ontspannen… Hoe kunnen we daar op inspelen? Zijn er manieren mogelijk om kinderen ook rustig een speeltijd te laten doorbrengen? Is het duidelijk voor de leerlingen wat ze allemaal kunnen doen?

https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=speelplaatswerking

https://nl.pinterest.com/ankennes/speelplaatswerking/