Zorgvraag stappenplan

Netwerk

Netwerk

Gedragsmoeilijkheden, begin er niet alleen aan want dan dreigt het een hopeloze zaak te worden. Breng een zo groot mogelijk netwerk samen rond de moeilijke situatie. Samenwerken is voor ons het sleutelwoord waarbij openheid, respect en waardering voor elkaars werk centraal staat!

De strijd tegen onacceptabel gedrag wordt gezamenlijk aangegaan.  We bundelen samen de krachten en geven daarmee een helder signaal naar de leerling en zijn omgeving.

Netwerk

It takes a village to raise a child 

Je hoeft het niet alleen te doen. Samenwerken is voor ons het sleutelwoord waarbij openheid, respect en waardering voor elkaars werk centraal staat!

Het doel is scholen, met hulp van een netwerk, weer in relatie te brengen met de leerling. Centraal staat de aanwezigheid van volwassenen, zij spelen een cruciale rol in het veranderen van het gedrag van de leerling. De strijd tegen onacceptabel gedrag wordt gezamenlijk aangegaan. We bundelen samen de krachten en geven daarmee een helder signaal naar de leerling.

Het creëren van een wij-gevoel maakt dat alle beschikbare energie wordt gebundeld. Door een open dialoog, ontstaat er een veilige basis, waardoor het gevoel van machteloosheid verdwijnt. We steunen elkaar, we laten niet los, we geven niet op!

Daarom is het in de eerste plaats noodzakelijk om te benadrukken dat alle aanwezigen op een overleg een netwerk vormen rond de moeilijke situatie, zodat de leerkracht duidelijk ervaart er niet alleen voor te staan. Samen met de school, de collega’s, de ouders, de leerling gaan we zoeken naar mogelijkheden.

In je eentje de strijd tegen gedragsproblemen aangaan is bij voorbaat een verloren strijd.

Samenwerken met ouders

Soms heb je het gevoel dat je al van alles hebt geprobeerd met een leerling, maar dat niets helpt. Je hebt beloond, gestraft, je bent streng geweest of juist toegeeflijk, maar het gedrag van de leerling lijkt alleen maar te verergeren. 

Schakel dan juist de ouders in, ook al zie je er tegenop om hen te informeren over het gedrag van hun kind. Ouders zijn vaak de belangrijkste schakel in het netwerk rond de leerling. We maken hier graag een onderscheid.

Als het gaat over (vermeende) opvoedingsproblemen

De ouders van gedragsmoeilijke kinderen zijn onze eerste en voornaamste partners. Hoewel het voor ons als leerkrachten niet altijd makkelijk is hen positief te benaderen, verdienen ze alle RESPECT.

Ouders die, ondanks hun vaak beperkte pedagogische mogelijkheden, door de school gewaardeerd worden, zijn bereid te luisteren en mee te werken. Vaak is ook hun levensverhaal geen successtory. Wij moeten hier oog voor hebben. We moeten hen de kans geven hun verhaal te doen. Misschien begrijpen we dan beter.

Ondanks alle beperktheden zijn de meesten bereid te investeren in hun kinderen. Dit is voor ons, als professionele hulpverleners, een dubbele troef. Vooreerst worden ze door ons gerespecteerd en als dusdanig onze (gelijkwaardige) partner. Bovendien gaan ze constructief meewerken aan het (her)opvoedingsproces.

Het is niet (langer) het gezin met het kind tegen de school maar samen met de school gaan we trachten het probleemkind te begeleiden. We moeten hen beschouwen als een stuk van de oplossing en niet als een stuk van het probleem.

Als het niet gaat over opvoedingsproblemen

Ouders blijven onze belangrijkste partners. Hier treffen we vaak ouder-specialisten aan. Mensen die zich echt verdiepen in de problematiek die hun kind kenmerkt. Niet zelden gaan we ervaren dat zij, theoretisch, goed op de hoogte zijn. Zij kunnen voor de leerkracht een hele steun zijn. Een open en eerlijke ouder-leerkracht relatie kan zeer heilzaam werken.

In beide gevallen is het belangrijk dat we de ouders trachten te ontschuldigen. Dat we hen laten weten dat zij NIET de oorzaak van het probleem zijn.

Handelingsadviezen-basisprincipes BuBaO Ter Elst Duffel, school voor leerlingen met ernstige emotionele- en gedragsproblemen.

Meer weten? Meld je hier aan om alle documentatie en infobrochures te downloaden.